Olles alles 2023. aasta algusest töötanud Ida-Tallinna Keskhaiglas nomineeriti meditsiinifüüsikut Sigrid Kuuset Aasta tugispetsialistiks.​