Skip to content

Registreerimine

Registreeri kiirgusohutuskoolitusele!

Kiirgusohutuskoolituse lisainfo

 

  • E-õppe koolitusele registreerides saadetakse registreerijale ligipääs koolituskeskkonda. Koolitust on võimalik läbida 1 kuu jooksul. Koolituse läbimist kinnitab koolituse sisu põhjal koostatud testi läbimine, misjärel saadetakse töötajale tunnistus.
  • Viie või enama osalejaga kiirgusohutuskoolitusele registreerides lepitakse registreerijaga kokku individuaalne koolituse kuupäev ja koolituse vorm. Koolitusel osalejatele saadetakse pärast koolituse läbimist tunnistus.
  • Kohapealne ja veebis/Teams vahendusel toimuvaid koolitusi korraldatakse regulaarselt registreerimisvormil määratud aegadel. Koolitusel osalemine toimub reaalajas, kus osaleja saab otsustada kas osaleb kohepeal või veebivahendusel. Osalejaid ei pea olema viis või enam. Koolitusel osalejatele saadetakse pärast koolituse läbimist tunnistus.
Kiirgustöötajate 4-tunnine esmane- ja täiendkoolitus kiirguohutuses

Teemad on:

  • ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid  ja kiirgusrisk;
  • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
  • kiirgusohutuse alused;
  • kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
  • tegutsemine avariiolukorras.